Lantania - chemia dla kamienia

rdza

TWINSRUX

 
Obrazek Obrazek

Charakterystyka

Produkt usuwający osady, naloty (rdza) z powierzchni kamienia naturalnego

Sposób Użycia

Preparat nałożyć na suchą powierzchnie. Pozostawić na co najmniej 1 godzinę, a następnie ostrożnie spłukać. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Produkt może powodować uszkodzenie gładkości powierzchni. Przed zastosowaniem zaleca się wykonać test.

Wydajność

W zależności od rodzaju i poziomu zabrudzeń.

Cena

OPAKOWANIE
1 l. - 32,52 zł netto 40,00 zł brutto

Ostrzeżenia

Produkt żrący. Może powodować podrażnienie oczu i skóry. Działa szkodliwie po połknięciu. Natychmiast przemyć skórę / oczy pod bieżącą wodą w przypadku kontaktu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zasięgnąć porady w przypadku połknięcia; pokazać lekarzowi etykietę. Nie wylewać do kanalizacji. Nośić odpowiednią odzież ochronną. Przed użyciem preparatu wykonać test na próbkach ze względu na różne właściwości kamieni naturalnych. Produktu do gotowego użycia.
pdf Karta produktu
Obrazek