Lantania - chemia dla kamienia

oleje, tłuszcze

TWINSPOT

 
Obrazek Obrazek

Charakterystyka

Produkt służący do usuwania różnego rodzaju tłustych plam (olej, oliwa, masło, ...) z powierzchni kamieni naturalnych oraz terakoty.

Sposób Użycia

Rozlać preparat w miejscu, w którym znajduje się plama. Pozostawić do wyschnięcia na około 2 godziny, po czym usunąć przy użyciu pędzla lub lub białej ściereczki, w razie potrzeby przemyć wodą .

Wydajność

Miejscowo na plamę.

Cena

OPAKOWANIE
0,5 l. - 52,85 zł netto 65,00 zł brutto

Ostrzeżenia

Produkt łatwopalny. Trzymać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas użytkowania. Bezpośredni kontakt może powodować suchość skóry lub jej pęknięcia.Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować podrażnienie oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wylewać do kanalizacji. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku połknięcia. Przed użyciem preparatu wykonać testy na próbkach ze względu na różne własciwosci kamieni naturalnych. Przed użyciem wstrząsnąć. Produktu do gotowego użycia.
pdf Karta produktu
Obrazek
R 20/22R 66R 37/38S 16S 26 S 2
Obrazek
R 10