Lantania - chemia dla kamienia

kawa, herbata,wino

NOSTAIN

 
Obrazek Obrazek

Charakterystyka

Nostain to produkt przeznaczony do usuwania plam z wina, kawy, herbaty(itp.) z powierzchni marmuru i granitu. Łatwy w użyciu. W przypadku uporczywych plam lub bardzo starych zaleca się powtórzyć operację ponownie.

Sposób Użycia

Wstrząsnąć przed użyciem. Produkt nakładać bezpośrednio na plamy, tak, aby obejmowała ją całkowicie. Pozostawić na około godzinę i usunąć pozostałości wilgotną szmatką. W razie potrzeby powtórzyć operację aż do całkowitego usunięcia plamy.

Wydajność

Miejscowo na plamę.

Cena

OPAKOWANIE
0,5 l. - 56,91 zł netto 70,00 zł brutto

Ostrzeżenia

Pojemnik przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania. Przewietrz środowiska pracy w trakcie i po aplikacji. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Działa drażniąco na oczy i skórę. W razie kontaktu przemyć dokładnie wodą. W razie połknięcia zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę. Nie stosować z innymi produktami (chlor), które mogą powodować tworzenie się niebezpiecznych gazów. Produkt gotowy do użycia. NIE pozostawiać produktu na powierzchni powyżej 1 godziny. Przed użyciem preparatu wykonać test na próbkach ze względu na różne właściwości kamienia.