Lantania - chemia dla kamienia

usuwanie fugi,kleju

TWINSACIDO

 
Obrazek Obrazek

Charakterystyka

Preparat oparty na bazie kwasu do usuwania pozostałości po fugach, gipsach i cemencie z powierzchni terakoty i kamieni naturalnych.

Sposób Użycia

Rozcieńczyć preparat w wodzie. Dokładnie rozprowadzić po zabrudzonej powierzchni. Dobrze spłukać dużą ilością czystej wody. 20% TWINSACIDO / 80% wody - 50% TWINSACIDO / 50% wody

Wydajność

ok. 12m2/l

Cena

OPAKOWANIE
1 l. - 32,52 zł netto 40,00 zł brutto

Ostrzeżenia

Produkt żrący. Może powodować podrażnienie oczu i skóry. Działa szkodliwie po połknięciu. Natychmiast przemyć skórę / oczy pod bieżącą wodą w przypadku kontaktu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zasięgnąć porady w przypadku połknięcia; pokazać lekarzowi etykietę. Nie wylewać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Przed użyciem preparatu wykonać test na próbkach ze względu na różne właściwości kamieni naturalnych. PRODUKT GOTOWY DO UŻYCIA.
Obrazek

Obrazek
R 37/38
Obrazek
R 22 S 2