Lantania - chemia dla kamienia

mokry efekt

AVO

 
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

Charakterystyka

Wzmacniacz koloru dla szlifowanych, młotkowanych, płomieniowanych oraz polerowanych kamieni naturalnych. AVO wzmacnia naturalny kolor i odcień kamienia . Nadaje się do zastosowania zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego . Produkt posiada także właściwości ochronne.

Sposób Użycia

Na suchą i czystą powierzchnię nanieść preparat przy użyciu białej ściereczki. Należy nałożyć niewielką równomierną ilość na powierzchnie stosując koliste ruchy. Pozostawić do wyschnięcia na około 10 minut i powtórzyć proces. Nie nakładać preparatu w nadmiernej ilości. Zabezpieczona powierzchnia AVO nie wymaga konserwacji. Do bieżącego użycia stosujemy DETERTWINS z wodą.

Wydajność

10-15 m2/l na powierzchni chłonnej 20-25 m2/l na powierzchni o niskiej porowatości

Cena

OPAKOWANIE
1 l. - 134,15 zł netto 165,00 zł brutto
5 l. - 634,156 zł netto 780,00 zł brutto

Ostrzeżenia

Produkt łatwopalny. Trzymać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania. Bezpośredni kontakt może powodować suchość skóry lub pęknięcia. Może powodować podrażnienie oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wylewać do kanalizacji. Zasięgnąć porady u lekarza w przypadku zastosowania niezgodnie z poleceniem. Przed użyciem preparatu wykonać test na próbkach ze względu na różne właściwości kamieni naturalnych. PRODUKT GOTOWY DO UŻYCIA.
pdf Karta produktu
Obrazek

Obrazek