Lantania - chemia dla kamienia

Neutralne

TWINS TW

 
Obrazek Obrazek

Charakterystyka

Produkt oparty na bazie rozpuszczalnika nadający się do zabezpieczenia mało i średnio chłonnych powierzchni kamiennych, chroniący powierzchnie przed plamami z wody, oleju, i innych substancji.

Sposób Użycia

Nałożyć warstwę preparatu TWINS.TW używając czystej białej tkaniny na powierzchnię idealnie czystą i suchą.Po nałożeniu pozostawić do wyschnięcia. Pozostały nalot po impregnacji możemy wyczyścic za pomocą czystej bawełnianej szmatki. TWINS.TW nie chroni podłogi przed kwasem (roztworów kwasu solnego, soku z cytryny ...). Powierzchnie poddane obróbce przy użyciu TWINS.TW są certyfikowane jako nadające się do kontaktu z żywnością.

Wydajność

10-15 m2 / l

Cena

OPAKOWANIE
1 l. - 113,82 zł netto 140,00 zł brutto
5 l. - 528,46 zł netto 650,00 zł brutto

Ostrzeżenia

TWINS.TW jest łatwopalny. Trzymać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas impregnacji. Bezposredni kontakt może powodować suchość skóry lub jej pękniecia. Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować podrażnienie oczu. Należy nośić odpowiednią odzież ochronną. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wylewać do kanalizacji. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku użycia niezgodnie z zaleceniem. Przed użyciem preparatu wykonać test na próbkach ze względu na różne właściwości kamieni naturalnych. PRODUKT GOTOWY DO UŻYCIA
pdf Karta produktu
Obrazek
R 10
Obrazek
R 20/22 R37/38/66 S16 S28 S2
You Tube FILM